Exact Online koppelingen met Warehouse-Online

Informatieuitwisseling tussen Exact Online en warehouse-Online

  1. Inlezen producten
  2. Aanleveren stock mutaties
  3. Inlezen inkooporders
  4. Aanleveren geregistreerde ontvangsten 
  5. Inlezen verkooporders
  6. Aanleveren gerealiseerde leveringen

Het is mogelijk om meerdere Exact-Online administraties met één Warehouse- Online omgeving te koppelen. Hierdoor wordt het mogelijk om uw Warehouse en de daarbij behorende resources optimaal te benutten. Per administratie zal een separate koppeling moeten worden aangelegd